İDARİ İŞLER VE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) MODÜLÜ

İDARİ İŞLER VE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) MODÜLÜ

Entegre Yönetim Sistemi Politikası; Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hedeflerinin ve bunlara bağlı, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevresel Yönetim, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerinin takibi yapılır.

Kaynakçı sertifikalarının, WDS Formlarının takibi gerçekleştirilir. Kalite güvencesi takibinde diğer bütün kalite modüllerinde doldurulan formlar bu modülle birleşir. Yönetim gözden geçirme (YGG) toplantılarının konuları ve notları burada takip edilir.

Personel işbaşı eğitimleri ve bu eğitimlerin kontrolleri yapılır. Yüklenicilerin ve tüm çalışanların sertifikaları, daha önce almış oldukları eğitimler ve eğitimlerin süreleri takip edilir. Tersane içi bütün yazışmalar, doküman yönetimi modülünden sıra numarası alarak işlenir. Çalışanların, yüklenicilerin, tedarikçilerin ve müşterilerin tüm dosyaları, yapılan işler, tüm belgeleriyle arşivde tutulur.

Tersane giriş çıkışlarında araç takipleri, ziyaretçi isim listesi ve takibi yapılır. Tersane misafirhane yönetimi, armatör odaları ve taşeron ofisleri rezervasyonu ve yönetimi gerçekleştirilir.

Ücretsiz bir canlı demo isteyin

viaShipyard uzmanlarımızın birinden demo istemek için bilgileri tamamlayın.
Tersanenize gelelim ve viaShipyard ile işlerinizi hızlandırmaya nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.

Demo İste