TAMİR DİZAYN MODÜLÜ

TAMİR DİZAYN MODÜLÜ

Gemi üstünde almış olduğu ölçümlerle, oluşturduğu CAD dosyalarını işler. Boru, boya ve sac hesaplamalarını yapar.

Boru hesabında, izometrik çizime göre boru, flanş, pompa, ve benzeri malzemelerin talepleri yapılır. Malzeme ve yüklenici maliyetleri hesaplanır ve buna göre armatör teklifleri hazırlanır.

Boya hesabında, boyanacak mekanın metrekare hesabı yapılır. Primer, Full Coat, Touch Up gibi fiyatlandırmalar hesaplanır. Malzeme ve yüklenici maliyetleri hesaplanır ve buna göre armatör teklifleri hazırlanır.

Sac hesabında, üretilecek olan parçanın çizimine ve yapılacak işin yerine göre malzeme talepleri yapılır. Malzeme ve yüklenici maliyetleri hesaplanır ve buna göre armatör teklifleri hazırlanır.

Ücretsiz bir canlı demo isteyin

viaShipyard uzmanlarımızın birinden demo istemek için bilgileri tamamlayın.
Tersanenize gelelim ve viaShipyard ile işlerinizi hızlandırmaya nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.

Demo İste